PIELGRZYMKA DO WŁOCH

ARKA MŁODYCH NA PIELGRZYMIM SZLAKU
 • 1) św. Antoni - towarzysz odważnego poszukiwania sensu życia
 • 2) zaproszeni do wyciągnięcia dłoni aby wędrować ze świetmi
 • 4) mozna też stać i bardzo długo patrzeć w górę...
 • 5) niezwykłą decyzja jest zerwanie się do wzlatywania
 • 6) jakże ważnym zadaniem jest wybór przewodnika drogi
 • 7) zadumaliśmy sie nad Ewangelią sw. Marka tuz przy Jego relikwiach. Dla wielu z nas Ewangelia na codzień staje sie niezawodnym przewodnikiem
 • 8 trzeba znać kierunek wedrówki
 • 8a ważne jest z kim wedrujemy
 • 9 aby wędrować dalej nie jeden raz trzeba przejśc na drugi brzeg
 • 3) dróg jest wiele. Mozna iść, płynąć...
 • 10) w pochmurne dni mamy dar tęczy
 • 11) trzeba mieć wewnętrzne światło, aby widzieć nocą
 • 12) w nocy można dostrzec to, czego nie widać w słońcu
 • 13) jak dobrze mieć w drodze Dom
 • 14) jak dobrze, że ludzie staja sie dla siebie Domem
 • 15) czasem trzeba wejśc na ruchome schody jak w Asyżu
 • 16) niejeden raz trzeba zawrócić, aby zaczynac od nowa jak św. Franciszek
 • 17 mieć dłonie ciepłe jak gniazdo wktórym rodzi sie nowe Zycie
 • 19) iść z sercem przy sercu
 • 18) nieść światu radość wzrastania
 • 20) podarować światu asyską róże Pokoju i Dobra
 • 21) podarować światu pamięć o tych, którzy wycierpieli dla nas Pokój i Dobro
 • 22) razem budować dom na skale pod skrzydłami wzrastania ku pełni człowieczeństwa
 • 23) za nami i przed nami wędrówka po zwycięstwo w Duchu i Prawdzie
 • 24) zwycięstwo krzyżami sie mierzy
 • 25 potrzeba jest zbroja, tarcza i miecz
 • 26 zbroję Boża podarował nam sw. Michał na Wzgórzu Gargano
 • 26a mamy zbroję Prawdy Piekna i Dobra a jest Nia Chrystusowa Meka i zmartwychwstanie
 • 27aby zwycięstwo stawało się naszym udziałem, kaplica adoracyjna w Gargano zaprasza nas aby zgiąc swje kolana
 • 28 w Lanciano nasze serca dziekują za codzienny cud Eucharystii
 • 29 w Manopello odkrywamy w sobie Oblicze Chrystusa
 • 30 w naszym wędrowaniużycie św. O.Pio staje się miejscem Obecności Chrystusa Ukrzyżowwanego i Zmartwychwstałego dla każdego z nas
 • 31 św Paweł z Tarsu podaje nam miecz Słowa
 • 32 wpisujemy swoją wędrówkę w poczet Siwców Słowa Bożego
 • 33 w Bazylice św Klemensa splatamy nasze Serca wokół Cyryla i Metodego. Tutaj łączliśmy się w sposób szczególny jako Arka ze Słowakami i Czechami
 • 34 Bazylika Laterańska pieczętuje naszą wędrówke, aby stawała się Liturgią. Tutaj Arka włącza sie w celebrację Eucharystii
 • 35 miecz Słowa z Lateranu wskazuje drogę
 • 36 ufamy - zapatrzeni we wspólny cel
 • 37 słyszymy w secu przesłanie św Jana Pawła II -
 • 38 przesłanie Słowa - dla każdego z nas inne - teraz staje się NOWE
 • 39 Bazylika św. Piotra przypomina - na Tobie zbuduje mój Kościół -
 • 40 wiemy, Komu zawierzyliśmy nasza wędrówkę
 • 41 napisaliśmy list do papieża Franciszka z przesłaniem Pokoju i Dobra
 • 42 wróciliśmy ubogaceni Mocą z Wysoka aby wedrować dalej po ścieąkach naszej codzienności która PROWADZI
 • 43 trzeba na codzień trzymać się Dłoni która wie gdzie prowadzi
 • 44 przytulić się do Bożej ścieżki
 • 45 patrzeć w górę i ufać Temu, Który wie jaki sens ma to czego doświadczamy
 • 46 każdy dzień staje sie nasza odpowiedzią na Boża Miłośc ktora nigdy nie ustaje
 • 47 zakwitły w nas Boże Ogrody