Warsztaty w Żylinie o Bielsku i regionie

Warsztaty kulturowe o Bielsku-Białej i regionie dla słowackiej młodzieży w Żylinie 7 maja 2013r.