Katecheza to misja, która wymaga modlitwy i wiedzy.

Zgodnie z tą myślą proponujemy dla katechetów spotkania, ale też konkretne materiały formacyjne i metodyczne.