W roku 2003 kilku katechetów diecezji Bielsko-żywieckiej zdecydowało się na podjęcie inicjatywy na rzecz wspomagania przestrzeni Bycia i Działania katechety. Zaczęła tworzyć się wspólnota pod nazwą: Forum Wspomagania Katechetów (skrót: FWK), która liczyła około 30 członków.

W przestrzeni Bycia rozpoczęto organizowanie miesięcznych i wakacyjnych seminariów formacyjnych wg. Programu autorskiego: „Ku pełni człowieczeństwa". W przestrzeni Działania prowadzono warsztaty edukacyjne.

FWK poszerzyło zakres swoich działań i  zostało wpisane w rejestr KRS jako Stowarzyszenie Forum Edukacyjne (SFE) dnia 12 lipca 2005 r. Tworzą je katecheci, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, osoby różnych stanów i zawodów, którzy pragną swoje życie budować na chrześcijańskich wartościach. 

Najważniejsze cele statutowe Stowarzyszenia to:

  1. Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako osoby stanowiącej duchową, psychiczną, intelektualną i fizyczną całość, funkcjonującej w określonych warunkach społecznych.

  2. Ewangelizacja społeczeństwa w duchu chrześcijańskiej miłości i jedności.

  3. Wspomaganie  inicjatyw edukacyjnych podejmowanych w duchu chrześcijańskich wartości, w tym wspomaganie edukacji najbardziej potrzebujących, którymi są osoby niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym.

  4. Podejmowanie działań na rzecz formacji osobistej dzieci, młodzieży i dorosłych.