W czasie wakacji, urlopów, weekendów czasami wyjeżdżamy razem na kilka dni.

Byliśmy w Pogórzu, Hałcnowie, Zakopanem, Rycerce Górnej, Korbielowie, Rzymie, Asyżu.

Te wyjazdy to okazja do modlitwy, wykładów, warsztatów, rozmów, ale też wędrówek i poznawania pięknych miejsc.

Ostatnie dni lipca 2019 spędziliśmy w dominikańskim Domu Rekolekcyjnym w Korbielowie.

Początek maja 2019 stał się dla nas czasem pielgrzymowania śladami świętego Franciszka.